0
Your Cart

Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van Szia.nl

Bij Szia, toegankelijk via www.szia.nl, is een van onze belangrijkste prioriteiten de privacy van onze bezoekers. Dit document met het privacybeleid bevat soorten informatie die door Szia wordt verzameld en vastgelegd en hoe deze gebruikt wordt.
Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze online activiteiten en is geldig voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die zij gedeeld en/of verzameld hebben op Szia. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld.

  

Toestemming
Door onze website te gebruiken, stemt u hierbij in met ons privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Informatie die we verzamelen
De persoonlijke informatie die u wordt gevraagd te verstrekken, en de redenen waarom u wordt gevraagd om deze te verstrekken, zullen u duidelijk worden gemaakt op het moment dat wij u vragen om uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Als u direct contact 
met ons opneemt, kunnen we aanvullende informatie over u ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht en/of bijlagen die u ons stuurt, en alle andere informatie die u mogelijk wilt verstrekken.

Wanneer u zich registreert voor een account, kunnen we om uw contactgegevens vragen, inclusief data zoals naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Hoe wij uw informatie gebruiken
We gebruiken de informatie die we verzamelen op verschillende manieren, waaronder om:
– Onze website aan te bieden, te beheren en te onderhouden.
– Onze website te verbeteren, te personaliseren en uit te breiden.
– Te begrijpen en analyseren hoe u onze website gebruikt.
– Nieuwe producten, diensten, functies en functionaliteit te ontwikkelen.
– Met u te communiceren, hetzij rechtstreeks, hetzij via een van onze partners, ook voor klantenservice, om u updates en andere informatie met betrekking       tot de website te verstrekken, en voor marketing- en promotiedoeleinden.
– E-mails te versturen.
– Fraude te vinden en te voorkomen.

Bestanden loggen
Szia volgt een standaardprocedure voor het gebruik van logbestanden. Deze bestanden registreren bezoekers wanneer ze websites bezoeken. Alle hostingbedrijven doen dit en een deel van de analyses van hostingdiensten. De informatie die door logbestanden wordt verzameld, omvat IP-adressen (Internet Protocol), browsertype, Internet Service Provider (ISP), datum- en tijdstempel, verwijzings-/afsluitpagina’s en mogelijk het aantal klikken. Deze zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Het doel van de informatie is om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website te volgen en demografische informatie te verzamelen.

Cookies en webbakens
Net als elke andere website maakt Szia gebruik van ‘cookies’. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder de voorkeuren van bezoekers, en de pagina’s op de website die de bezoeker heeft bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina’s aan te passen op basis van het browsertype van bezoekers en/of andere informatie.

Privacybeleid voor advertentiepartners
U kunt deze lijst raadplegen om het privacybeleid van elk van de advertentiepartners van Szia te vinden.
Advertentieservers of advertentienetwerken van derden gebruiken technologieën zoals cookies, JavaScript of webbakens die worden gebruikt in hun respectievelijke advertenties en links die op Szia verschijnen, die rechtstreeks naar de browser van de gebruikers worden verzonden. Ze ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Deze technologieën worden gebruikt om de effectiviteit van hun advertentiecampagnes te meten en/of om de advertentie-inhoud die u ziet op websites die u bezoekt te personaliseren.
Houd er rekening mee dat Szia geen toegang heeft tot of controle heeft over deze cookies die worden gebruikt door externe adverteerders.

 

 

Privacybeleid van derden
Het privacybeleid van Szia is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Daarom adviseren we u om het respectieve privacybeleid van deze externe advertentieservers te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Het kan hun praktijken en instructies bevatten over hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde opties.
U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via uw individuele browseropties. Voor meer gedetailleerde informatie over cookiebeheer met specifieke webbrowsers, kunt u deze vinden op de respectievelijke websites van de browsers. 

CCPA-privacyrechten
Onder de CCPA hebben consumenten in Californië onder meer het recht om:
– Te verzoeken dat een bedrijf dat de persoonlijke gegevens van een consument verzamelt, de categorieën en specifieke stukjes persoonlijke gegevens           openbaar maakt die een bedrijf over consumenten heeft verzameld.
– Een bedrijf te verzoeken om alle persoonlijke gegevens over de consument die een bedrijf heeft verzameld te verwijderen.
– Te verzoeken dat een bedrijf dat de persoonlijke gegevens van een consument verkoopt, de persoonlijke gegevens van de consument niet verkoopt.

Als u een verzoek doet, hebben we een maand om op u te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem contact 
met ons op.

AVG-gegevensbeschermingsrechten

We willen ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw gegevensbeschermingsrechten. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:
– Het recht op inzage
   U heeft het recht om kopieën van uw persoonsgegevens op te vragen. Voor deze service kunnen wij u een kleine vergoeding vragen.

– Het recht op rectificatie
   U hebt het recht om te verzoeken dat we alle informatie corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is. U hebt ook het recht om ons te verzoeken de             informatie aan te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is.
– Het recht op gegevenswissing
   U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens wissen.
– Het recht om de verwerking te beperken
   U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
– Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking
   U heeft het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.
– Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
   U heeft het recht om onder bepaalde voorwaarden te verzoeken dat wij de door ons verzamelde gegevens overdragen aan een andere organisatie, of           rechtstreeks aan u.

Als u een verzoek doet, hebben we een maand om op u te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem contact 
met ons op.

 

 

Informatie voor kinderen
Een ander onderdeel van onze prioriteit is het toevoegen van bescherming voor kinderen tijdens het gebruik van internet. We moedigen ouders en voogden aan om hun onlineactiviteiten te observeren, eraan deel te nemen en/of te volgen en te begeleiden.
Szia verzamelt niet bewust persoonlijke identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden we u ten zeerste aan om onmiddellijk contact met ons op te nemen en we zullen ons best doen om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen.